Skip to main content

Aktuális információ a szóbeli beszámolóról

Kedves Kollégák!

Amint az AIAMDI félévzárási programjában közzétettük, a 2019/2020 tanév második félévének szóbeli beszámolóját 2020.07.13 és 14 napokon, hétfő és kedden, 10 órai kezdettel tartjuk a Microsoft TEAMS platformon létrehozott csoportban konfigurált naptári esemény formájában. Az esemény konfigurálását, a hallgatók prezentációinak beosztását és az esemény TEAMS-ban való levezetését Bácskai Zsuzsanna végzi, aki minden érdekeltet időben tájékoztat a hozzáférésről és a lefolyás módjáról.

Minden érintett hallgató megkapja a szokásos beosztást. Amint azt tudják, az ebben a félévben komplex vizsgát tett hallgatóknak nem kell beszámolni. 15 perces prezentációra van lehetőség, amelyből 3 percet hagyjunk a bizottsági kérdésekre. A prezentációban ne ismételjük az írásos beszámolóban szereplő publikációs listát, abszolvált tárgyakat és az igazolt oktatási és projekt munkát. A beszámoló egyetlen célja a doktori kutatás aktuális félévi eredményeinek bemutatása és tematikus összekapcsolása előzőleg megvalósult és tervezett eredményekkel. Szerepeljen az is, hogy az egyes eredmények mely publikációban lettek vagy lesznek kifejtve. Prezentáció után az operatív igazgató a hallgatóval közösen ellenőrzi a félévi kreditértékű teljesítmény-tételeket, a szokásos módon. Aki az írásos beszámolójának az önértékelésében esetleg nem tüntette fel valamelyik teljesített tételt, itt utoljára pótolhatja.

A beszámoló elfogadásáról a prezentációkat meghallgató és a szükséges mértékben kérdéseket feltevő háromtagú bizottság dönt, amelynek tagja az AIAMDI vezetője, operatív igazgatója és Galántai Aurél alapító vezető, aki egyben a matematikai ágat is képviseli. Kérjük a témavezetőket, hogy lehetőleg legyenek vonalban hallgatójuk prezentációjánál. A bizottság tagjai és a témavezetők is megkapják a TEAMS hozzáférési információt.

Üdvözlettel!

Horváth László
operatív igazgató