Skip to main content

Az Óbudai Egyetem pótfelvételt hirdet Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában, 4 éves doktori (PhD) képzésre

PhD fokozat megszerzésére felkészítő doktori képzés indul 2020. szeptemberében, nappali és költségtérítéses levelező formákban, az alábbi tudományágakban és tudományterületeken:

műszaki tudományok: informatikai tudományok,

természettudományok: matematika és számítástudományok.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 14.

Doktori képzésre jelentkezni a doktori iskola honlapjáról itt letölthető jelentkezési lap és mellékleteinek benyújtásával lehet, a doktori iskola vezetőjénél. A teljes felvételi hirdetmény itt olvasható.