Skip to main content

Az ÓE AIAMDI speciális PhD szekciót szervez a SISY 2017 nemzetközi konferencián

Az ÓE AIAMDI megszervezi a Special Session on PhD Student Research in Applied Intelligent Informatics and Numerical Mathematics című speciális szekciót az IEEE 15th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2017) konferencián, amelyet 2017. szeptember 14. és 16. között rendeznek (Subotica, Szerbia). Más doktori iskolák hallgatóinak munkáit is szívesen látjuk. A hallgatók az itt letölthető felhívás szerint nyújthatnak be papert.

Az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolája fórumot biztosít hallgatóinak a nemzetközi mércét megütő új kutatási eredmények bemutatására. Nemzetközi szintű előadási és publikációs lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak, akiktől várjuk, hogy új kutatási eredményeiket bemutassák és megméressék. Kérjük, öregbítsék Doktori Iskolánk fejlődő nemzetközi hírnevét! Kutatásukban előrehaladott, a fokozatszerzési eljárás közelébe jutott hallgatóinktól elvárjuk a részvételt. A szekciókba benyújtott paper-ek átmennek a konferenciák nemzetközi bírálati folyamatán. A programba vett, előadott és alkalmasnak bizonyult cikkek bekerülnek az IEEE XPlore digitális könyvtárba.

 

Horváth László
Operatív igazgató