Skip to main content

Teendők a 2016/17 tanév első félévének lezárásához

Tisztelt Hallgatóink!

A felvett tantárgyak vizsgáit legkésőbb 2017. január 28-án le kell tenni.

Az írásos félévi beszámolót elektronikus és nyomtatott formában legkésőbb 2017. január 30-án 13:00 óráig kell leadni.

A szóbeli beszámoló tervezett időpontja 2017. február 1 (szerda) és február 2 (csütörtök) 9 óra. Formája prezentáció, időtartama 15 perc.

Kérjük, figyelmesen olvassák el az innen letölthető és a levelezésükben is megkapott részletes tájékoztató anyagot!