Skip to main content

Új jogszabályok és rendeletek

  1. Megjelent a 387/2012. (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárás rendjéről és a habilitációról.
  2. Megjelent az Nftv. (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) módosított változata.
    A módosítások között két fontos, a doktori képzést érintő paragrafus kapott helyet:
    - a doktori értekezések nyilvánosságáról (53/A. §)
    - a 2013. évi keretszámokról (114/A. §)