Skip to main content

Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács 2022-ben harmadik alkalommal hirdette meg a Roska Tamás Tudományos Előadás pályázatát. A Roska Előadásra a pályázati kiírásnak megfelelő doktorjelöltek, végzős doktoranduszok, valamint a 2021. január 1-ét követően a pályázat benyújtásáig PhD/DLA fokozatot szerzett fiatal kutatók, oktatók pályázhatnak.

A pályázati felhívásában foglaltak szerint egy doktori iskola az OTDK egy tudományterületi szekciójába egy főt jelölhet.

Pályázati határidő: 2022. szeptember 30.

Pályázati felület: http://roskapalyazat.otdt.hu/login

2022. évi pályázati kiírás: https://otdk.hu/hallgatoknak/roska-eloadas

A Roska Tamás Tudományos Előadásról:

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) a felsőoktatás különböző képzési szintjein történő tehetséggondozó, tudományos kutatói tevékenység folyamatosságának támogatása és perspektíváinak felmutatása, a tehetség elismerése és a fiatal kutatói teljesítmények megismertetése, valamint Roska Tamás tudományterületeket összekapcsoló, nemzetközileg elismert kutatói életműve előtti tiszteletadás céljából hozta létre 2018 nyarán a Roska Tamás Tudományos Előadás intézményét, amely szakmai fórumot, bemutatkozási lehetőséget biztosít doktoranduszok számára. Az Előadás célja, hogy bemutassa a PhD/DLA-doktori képzésben rejlő lehetőségeket, ezzel is orientálva az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) résztvevőit, hogy a későbbiekben kutatóként dolgozzanak.

Az Előadás megtartására 2023 tavaszán, a 36. OTDK 16 tudományterületi szekciójában harmadik alkalommal kerül sor, ami szekciónként egy-egy előadást jelent. A pályázók közül értő zsűrik által kiválasztott 16 előadást plenáris ülésen kell majd az OTDK adott tudományterületi szekciójában bemutatni.

Az OTDK-n Roska Tamás Tudományos Előadás egy-egy tudományterületi szekcióban kétévenként csak egy van, így jelentős szakmai elismerésnek minősül, emellett 300 000.- Ft pénzdíj, emlékérem és oklevél is jár hozzá.

Üdvözlettel:
Prof. Dr. Weiszburg Tamás
az OTDT elnöke
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
OTDT Titkárság
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Mobil: +36 30 241 5313
E-mail: otdt.titkarsag@nkfih.gov.hu
 

Mivel a pályázathoz a DI vezetőjének ajánló levelet kell írnia, és a pályázat elektronikusan történő beadásának határideje 2022. szeptember 30, kérjük, hogy a pályázni szándékozó hallgatók 2022. szeptember 26-án 00:00 óráig küldjék meg pályázati anyaguk vázlatát a tar.jozsef@nik.uni-obuda.hu e-mail címre, hogy a szükséges ajánlólevelet a DI vezetője el tudja készíteni.